Eroin Bağımlılığı Tedavisi

Konya Madde Bağımlılığı, Konya Madde Bağımlılığı Tedavisi, Konya Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri, Konya Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavisi, Konya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavisi

Eroin bağımlılığı nedir?

Eroin, afyon (haşhaş) bitkisinden elde edilen ve bağımlılığa en sık neden olan opiyattır. Eroin bağımlılığı dahil tüm madde bağımlılıkları beyin hastalığıdır. Eroin bağımlılığı birçok ciddi sosyal, ailevi ve fiziksel sonuçlara yol açabilir. Eroin sıklıkla damardan enjeksiyonla kullanılır. Ayrıca burundan çekerek veya ağız yoluyla da kullanılabilir. Eroin alındığında öfori, analjezik etki, kalp hızında yavaşlama, solunum hızında yavaşlama, kol bacak ve yüzde ateş basması ve kızarıklık, tansiyon yüksekliği, göz bebeklerinde küçülme, hipotermi, bulantı, kusma, kabızlık, idrar retansiyonu gibi etkiler görülmektedir. Dünyada madde bağımlılığına bağlı her 4 ölümden üçü eroin kullanımından kaynaklanmaktadır.

Eroin bağımlılığı için risk faktörleri nelerdir?

Eroin bağımlılığı günümüzde eroinin kullanımının başlaması, devam edilmesi ve eroinden uzak kalma süreçlerini içeren ve bu süreçlerde birçok faktörün etkileşime girdiği biyopsikososyal bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Farmakolojik, sosyal, çevresel, kişilik kaynaklı, psikopatoloji, genetik ve ailesel faktörler göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka değerlendirilmelidir

Eroin yoksunluğu nedir?

Uzun süre yüksek miktarda Eroin kullanımının bırakılmasından ya da azaltılmasından sonra kandaki Eroinin son kullanımından 8-12 saat sonra başlar, 3. günde pik yapar ve genellikle 7-10 günde sonlanır. Yoksunluk belirtileri şunlardır:

Gözlerde yaşarma
Burun akıntısı
Terleme
Esneme
Huzursuzluk
Uykusuzluk
Kas seğirmesi
Kas ve eklem ağrıları
Çarpıntı
Isı artışı
Hipertansiyon
Bulantı ya da kusma
İshal

Eroin bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Eroin bağımlılığı olan bireylere uzun süreli farmakolojik ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir. Hastanın kişilik özellikleri, mesleki, genel tıbbi ve sosyal sorunları da dikkate alınarak; sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik halini gerektirdiği unutulmayarak kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Psikiyatristiniz size aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birini veya birkaçını önerebilir:

  • Detoksifikasyon
  • İlaçlar
  • Terapi ve davranış değişikliği dahil nüks önleme eğitimleri

Detoksifikasyon

Eroin yoksunluğunda ortaya çıkan belirtileri tedavi etmek amacıyla kullanılan tedavileri içermektedir. Buprenorfin/nalokson (Suboxone) opioid yoksunluk tedavisi için güvenilir ve etkili bir ilaçtır. Ayrıca metoklopramid, loperamid, ibuprofen, ketiapin, mirtazapin, trazodon gibi ilaçlar da detoksifikasyon tedavisinde kullanılmaktadırlar.

İlaçlar

Eroin bağımlılığı tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

Nalmefen Consta Depo İğne

Nalmefen Consta depo iğne (Nalmefen uzun etkili enjeksiyon) opioid (eroin, kodein, buprenorfin vs..) engelleyici bir ilaçtır. Nalmefen Consta opioid maddelerin beyinde etki yapmak için bağlandıkları alıcıları bloke eder ve böylece maddenin keyif verici etkilerini engeller.

Nalmefen Consta depo iğne opioid arındırmasını takiben opioid bağımlılığının nüksetmesini önlemek amacıyla kullanılır.

Nalmefen Consta depo iğne, hastaların önemli bir kısmında temiz kalmayı sürdürmede, tedavi sürekliliğini sağlamada, madde isteğini azaltmada ve nüksü önlemede etkilidir. Opioid maddelerin etkilerini uzun süreli, güvenli ve etkin bir şekilde engellemektedir.

Nalmefen Consta depo iğnesinin 3, 6 ve 12 ay etki süresi olan dozları vardır.

Naltrekson İmplant (Çip) Tedavisi

Naltrekson, eroinin beyinde etki yapmak (haz verici) için bağlandıkları yerleri bloke eder ve bağımlılık yapıcı keyif verici etkilerin oluşmasını önler. Halk arasında “çip” olarak adlandırılan naltrekson implant eroin bağımlılığının tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Hasta daha önce buprenorfin/nalokson (Suboxone) tedavisinden fayda görmediyse ya da buprenorfin/nalokson (Suboxone) tedavisi istemiyorsa naltrekson implant (çip) iyi bir tedavi seçeneğidir. Ağız yoluyla (Ethylex) kullanılması ile karşılaştırıldığında, naltrekson implantın (çip) daha yüksek tedavi başarısı sağladığı ile ilgili kanıtlar mevcuttur. Naltrekson İmplant (çip) tedavisinin başlanabilmesi için son eroin kullanımının üzerinden 7-10 gün geçmiş ve idrarda eroin test sonucunun negatif olması gereklidir. Tedaviye en az 1 yıl boyunca devam etmek gerekmektedir.

Naltrekson Tablet (Ethylex) Tedavisi

Naltrekson ağızdan alınan tablet (Ethylex 50 mg) eroin etkisini bloke etmektedir ancak her gün alınması gereken bu ilaca devam ve tedaviye uyum oranları çok düşüktür.

Naltrekson Depo İğne

Naltrekson depo iğne, etkisi dört hafta kadar süren uzun etkili depo iğne formudur.

Birçok klinik çalışmada tedavi alan hastaların, aktif tedavi almayan hastalara göre, tedavi süresince sürekli temiz kalma oranlarını arttırdığı daha uzun süre temiz kaldığı, daha az eroin ve diğer opioid madde kullandığı ve madde isteğini azalttığı gösterilmiştir. Bununla beraber opioid bağımlılığı tedavisinde ağızdan alınan naltreksona göre daha etkili bulunmuştur.

Psikoterapi

Bilişsel davranışçı terapi ve motivasyonel görüşmelerin etkin olduğu gösterilmiştir. Psikoterapi düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı anlamanıza yardımcı olabilir. İlaç uyumu iyi olmayan hastalarda ilaç uyumunu arttırmak için motivasyonel görüşme teknikleri kullanılabilir. Terapinin diğer bazı faydaları şunları içerebilir:

  • Başa çıkma stratejileri geliştirmek
  • Yargılanma korkusu olmadan kendinizi ifade edebilmek
  • Öz farkındalık geliştirmek
  • Davranış değişikleri oluşturmak
  • Eroin bağımlısı kişilerin, Eroinden kaçınmaya yardımcı olacak becerileri ve başa çıkma mekanizmalarını öğrenmeleri gerekebilir.
  • Eroin bağımlılığı tedavisi ömür boyu sürecek bir yolculuk olabilir.

Tekrarlamalar ve sürçmeler yaşayabilirsiniz, ancak bu tamamen normaldir. İyileşme yolculuğunuzda ayıklığa girip çıkmak nadir değildir. Bazı insanlar ilk kez tedavi gördüklerinde Eroin bağımlılığından kurtulurken, diğerleri birkaç tedavi girişimi gerektirebilir. Ne kadar çok denerseniz, başarı şansınız o kadar yüksek olur.

Tedavi için ne zaman başvurmalıyım?

Eroin bağımlılığı için tedavi aramak için doğru ya da yanlış zaman yoktur. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, Eroin bağımlılığı sağlık sorunları, mali sıkıntılar, ilişki sorunları ve mesleki sorunlar gibi çok çeşitli ek sorunları tetikleyebilir. Siz veya sevdiğiniz biri ne kadar erken yardım alırsanız, uzun süreli ayık kalma şansı o kadar artar.

Eroin bağımlısıysanız ve bırakmak istiyorsanız randevu almak için arayabilirsiniz.